title

Petra Musilová

 

Od dětství jsem pravidelně navštěvovala taneční obor ZUŠ v Novém Jičíně, kde jsem také absolvovala jeho 1. i 2. stupeň. Při studiu na vysoké škole jsem měla možnost se na ZUŠ na čas vrátit i jako učitelka tanečního oboru. Jako absolventka oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuji v současné době v mateřské škole. K dětem a tanci mám proto stále hodně blízko. Děti tančí srdcem, nestydí se a z jejich pohybu je vidět radost. Proto je práce s nimi krásná. Budu se těšit na Vaše děti na hodinách našeho kroužku.

 

Žádné akce nejsou k dispozici ...

Telefon: +420 732 882 786