title

Pohybová cvičení pro děti

 

Piškotek

Kategorie:

Délka cvičení

50 minut

Cena za kurz

pololetí 800,- Kč

Co potřebujete sebou?

pohodlné oblečení
cvičky nebo protiskluzové ponožky
tekutiny
Žádné akce nejsou k dispozici ...

Děti se seznámí se základy tanečního pohybu a jednoduchými prvky baletní techniky. Naučí se rozpoznávat základní pohybové prvky, jako je chůze, běh, cval, poskok a další. Důležitá je také rytmická průprava – rozvíjíme schopnost rozlišit rytmus, vnímat hudbu. Dětskou fantazii podporujeme při tanečních improvizacích, kdy mají děti možnost volného tanečního vyjádření. Pohybová paměť se rozvíjí při tanečních variacích. Hodina je doplněna pohybovými a tanečními hrami, využíváme švihadla, šátky, stuhy a další pomůcky.